Bestuurlijke nota Onderzoek Aviolanda

27-06-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003d6
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Beheerst de gemeente Woensdrecht de risico’s met betrekking tot het project Aviolanda?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De commissie concludeert dat zowel het college als de raad zich niet voldoende bewust zijn van de risico’s die het project Aviolanda met zich meebrengt. Uit ons onderzoek is gebleken dat bij de startfase van het project de mogelijke risico’s niet helder aan de raad zijn voorgelegd en dat de bestuursrapportages ook geen eenduidig beeld geven van de kosten die met het project gemoeid zijn. De informatieverstrekking aan de raad gebeurde vaak in korte mondelinge mededelingen. Uit de diverse stukken blijkt niet dat de (mogelijke) risico’s geëvalueerd worden. Van risicomanagement is geen sprake.
Rapport document