Handhavingsbeleid openbare ruimte gemeente Maastricht

07-07-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Maastricht
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke handhavingsbeleid? 2. Vervult de raad haar kaderstellende (normstellende) en controlerende rol op goede wijze?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het handhavingsbeleid van de gemeente Maastricht, en naar de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol invult op dit terrein.
Rapport document