Uitvoering aanbevelingen rekenkamerrapporten

07-07-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Maastricht
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Met dit onderzoek wilde rekenkamer de volgende vragen beantwoorden: 1. Welke aanbevelingen van de rekenkamer zijn door de raad overgenomen? 2. In welke mate en op welke wijze heeft het college de overgenomen aanbevelingen uitgevoerd en hoe is hierover (direct dan wel indirect) aan de raad gerapporteerd? Op welke wijze controleert de raad de uitvoering? 3. In welke mate en op welke wijze heeft de raad de aan haar zelf gerichte aanbevelingen uitgevoerd? 4. Heeft de uitvoering van de aanbevelingen de beoogde effecten gehad? 5. Welke lessen kunnen er op basis van de onderzoeksresultaten lessen getrokken worden voor college, raad en rekenkamer?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek naar de mate waarin aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd door de gemeente. Het rapport bevat ook een overzicht van alle rekenkameronderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode van oprichting tot 2013. In dit ‘opvolgonderzoek’ heeft de rekenkamer zich gericht op vijf van haar rapporten uit de afgelopen jaren.
Rapport document