Doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente Dantumadiel

01-12-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000284
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welke prestaties leveren de gesubsidieerde instellingen, in hoeverre dragen deze prestaties bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en wat zegt dit over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente?
Gericht op
Gemeente Dantumadiel
Samenvatting
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek laten verrichten naar het subsidiebeleid in de gemeente Dantumadiel. Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad inzicht geven in de prestaties van gesubsidieerde organisaties om uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente.
Rapport document