De inhuur van derden in Dongeradeel

01-12-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000284
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de inhuur van derden in de gemeente Dongeradeel met betrekking tot de aspecten omvang, bekostiging, verantwoording en procedures?
Gericht op
Gemeente Dongeradeel
Samenvatting
Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. In opdracht van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a., is gedaan naar de inhuur van derden in de gemeente Dongeradeel.
Rapport document