De uitvoering van de overeenkomst van gemeente Achtkarspelen met de GGD over consultatiebureaus

01-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Voert het college het door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van consultatiebureaus uit?
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de overeenkomst van de gemeente Achtkarspelen met de HVD over de zeven extra consultatiebureaus en naar de uitvoering van deze overeenkomst door de GGD in de periode 2011 tot en met 2013. Dit met als doel om te leren van het verleden.
Rapport document