Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

13-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000293
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre houdt de gemeente Zaanstad bij het vormgeven van het nieuwe jeugdzorgstelsel (transformatie) in voldoende mate rekening met kansen en risico’s om te komen tot een doeltreffende en doelmatige zorg voor de jeugd?
Gericht op
gemeente Zaanstad
Samenvatting
Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet onderzocht de rekenkamer in hoeverre de gemeente voldoende rekening houdt met kansen en risico’s.
Rapport document