Juridische kwaliteitszorg

09-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is er aanleiding om diepgaander onderzoek te doen naar de juridische kwaliteitszorg in de gemeente Amsterdam?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
Waarom vindt de rekenkamer het belangrijk om de juridische kwaliteitszorg na de grote gemeentelijke reorganisatie uitgebreider te gaan onderzoeken?
Rapport document