De raad in positie Schiedam

17-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de gemeenteraad van Schiedam toegerust op zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de transitie en transformatie van de jeugdzorg?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij de transitie en de transformatie van de jeugdzorg in Schiedam.
Rapport document