Opvolgingsonderzoek Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs in stadsdeel West

05-11-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraad? 2. In welke mate is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen zijn uitgevoerd, die ze deed in het onderzoek ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs in stadsdeel West’ in 2010. De meeste aanbevelingen blijken nu uitgevoerd. De rekenkamer vraagt om aandacht voor de evaluatie van de verzelfstandiging en het toezicht op het openbaar onderwijs.
Rapport document