Gemeentelijke regie in het jeugddomein Gemeentelijke regie in het jeugddomein

29-05-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze geeft de gemeente invulling aan haar regiefunctie in het jeugddomein en op welke wijze draagt dit bij aan een efficiënte en effectieve uitvoering van het beleid?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De gemeentelijke regie in het jeugddomein is weinig resultaatgericht. Dat blijkt ondermeer uit het gebrek aan zicht op resultaten van en de beperkte bestuurlijke aandacht voor de door ons onderzochte aanpakken:risicojongeren in de jeugdnetwerken 12+ en risico- en multiprobleemgezinnen.
Rapport document