Nazorg aan gedetineerden

22-05-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het door de gemeente Amsterdam gevoerde beleid op het gebied van nazorg voor (ex-)gedetineerden doelmatig?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
Het Amsterdamse nazorgbeleid staat in het teken van het terugdringen van recidive onder Amsterdammers en de overlast die recidive met zich meebrengt. Een helder idee over de betekenis en plaats van het nazorgbeleid in de gemeente Amsterdam ontbreekt echter.
Rapport document