Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

26-02-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1 In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden? 2 In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Handhaving openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West en Oost zijn uitgevoerd. Bij beide stadsdelen bleek dit niet volledig het geval. Stadsdeel Nieuw-West is wel verder met het uitvoeren van de aanbevelingen dan stadsdeel Oost.
Rapport document