Sturen en Verantwoorden

24-01-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000494
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Voldoet de opzet en werking van het managementinformatiesysteem aan de eisen die hieraan gesteld moeten worden voor het doeltreffend uitvoeren van het re-integratiebeleid?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het onderzoek betreft de informatie die nodig is voor een doeltreffende uitvoering van het re-integratiebeleid en de WSW. Het kader daarvoor wordt gevormd door de organisatie van de re-integratie en de WSW en de daaruit voortvloeiende sturings- en verantwoordingsrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie en interviews. De documentstudie betrof beleidsstukken op het gebied van re-integratie en de wijze waarop de uitvoering van de WSW is georganiseerd. Het re-integratie- en WSW-beleid brengt voor de gemeente in toenemende mate grote financiële risico’s met zich mee. Ook het maatschappelijk belang is groot.
Rapport document