Toezicht op voorscholen. De uitdaging van goed en praktisch toezicht

20-09-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre vindt het gemeentelijk toezicht op de voorscholen in Amsterdam efficiënt plaats?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
Amsterdam wil de kwaliteit van voorscholen verbeteren, maar heeft daarbij niet veel aandacht voor het toezicht. Het toezicht op de voorscholen is weinig onafhankelijk en onvoldoende efficiënt.
Rapport document