Van volgend naar kaderstellend

07-03-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Doetinchem
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de raad gebruik heeft gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid en in hoeverre de agenda van de raad bepaald is door het coalitieakkoord. De rekenkamer doet 6 aanbevelingen aan de gemeenteraad.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de raad gebruik heeft gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid en in hoeverre de agenda van de raad bepaald is door het coalitieakkoord. De rekenkamer doet 6 aanbevelingen aan de gemeenteraad.
Rapport document