Van Inspraak naar Samenspraak Schiedam

16-04-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Heeft de gemeente Schiedam het beleid en uitvoering van de Inspraak en burgerparticipatie zodanig vormgegeven dat dit door de inwoners als voldoende wordt ervaren?
Gericht op
college en raad
Samenvatting
Onderzoek naar inspraak en burgerparticipatie in de gemeente Schiedam. Vier projecten nader bestudeerd.
Rapport document