Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots

30-04-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe effectief is de aanpak van blackspots in Amsterdam?
Gericht op
Amsterdam
Samenvatting
De rekenkamer heeft onderzocht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Amsterdam, welke maatregelen de gemeente neemt op de meest gevaarlijke kruispunten en in hoeverre deze effectief zijn.
Rapport document