Zelfsturing

28-05-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002ec
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze heeft de gemeente Gulpen-Wittem zelfsturing tot op heden vormgegeven en in hoeverre hebben de acties gericht op zelfsturing bijgedragen aan de hiermee te bereiken doelstellingen?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Gulpen-Wittem het proces van zelfsturing binnen de kerkdorpen faciliteert en ondersteunt en de wijze waarop het implementatieproces is voorgegeven. De vraag voor dit rekenkameronderzoek is afkomstig van het fractievoorzittersoverleg.
Rapport document