Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda

19-05-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Ieder jaar adviseert de Rekenkamer over het jaarverslag, de financiële verantwoording en de inhoudelijke beleidsverantwoording hierin. Ook belicht de Rekenkamer ieder jaar belangrijke zorgpunten voor de stad en vraagt de Rekenkamer aandacht voor specifieke thema's, zoals nu mbt het sociaal domein.
Gericht op
gemeente Breda, i.c. op de gemeenteraad
Samenvatting
Advies rekenkamer Breda over financiële positie van de gemeente Breda, over positieve punten en zorgpunten voor de stad, de grondexploitaties en de beleidsverantwoording in het jaarverslag i.c. op het sociaal domein.
Rapport document