Ons een zorg... Stand van zaken jeugdzorg in Súdwest-Fryslân

24-09-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004c4
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de transitie en transformatie van de jeugdzorg in Súdwest-Fryslân en welke acties moeten nog ondernomen worden voordat de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 in werking treedt?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Jeugdwet. Op basis van dat onderzoek zijn acties beschreven die nog in de rest van 2014 ondernomen moeten worden om goed voorbereid te zijn op 1 januari 2015, de startdatum van de nieuwe Jeugdwet. Hierbij zijn drie invalshoeken gehanteerd, namelijk de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en de zorgaanbieders.
Rapport document