Bouwen is meer dan stenen stapelen

26-06-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Onderzocht is in hoeverre de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid. De prestatieafspraken staan centraal in dit onderzoek. Door de actuele ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting is dit onderzoek niet alleen gericht op de bestaande maar ook op de toekomstige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.
Rapport document