Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?

03-07-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de consequenties van de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de gemeente Stichtse Vecht.
Gericht op
gemeente Stichtse Vecht
Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de financiële effecten als de effecten op de dienstverlening en de bestuurskracht van de gemeente. Hiermee wil de Rekenkamercommissie bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de manier waarop bij bestuurlijke samenwerking kan worden gestuurd op de uitkomsten.
Rapport document