Visie op afval?

03-07-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
A. Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het afvalbeleid van de gemeente Stichtse Vecht B. Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij de sturen.
Gericht op
gemeente Stichtse Vecht
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid in Stichte Vecht in de periode 2012-2014. Ook is nagegaan of de gemeenteraad voldoende mogelijkheden heeft (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij te sturen. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de nieuwe afvalvisie die wordt opgesteld.
Rapport document