Onderzoek naar het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen

22-04-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003cc
Onderzoek door: studenten HAN
Onderzoeksvraag
Hoe is het proces om te komen tot verzelfstandiging van de warenmarkt in de gemeente Wageningen doorlopen en welke slaag- en faalfactoren zijn daarbij te onderscheiden?’
Gericht op
functioneren gemeentelijke organisatie
Samenvatting
De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit de Rekenkamer van Wageningen om het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen te onderzoeken. De Rekenkamer heeft opgemerkt dat in 2011 besloten is om de warenmarkt te gaan verzelfstandigen en waarom dit tot op heden niet gelukt is. De Rekenkamer wil lering trekken uit dit proces zodat dit in de toekomst sneller en beter zou kunnen verlopen en heeft dit onderzoek uitbesteed aan drie studenten van de minor Politiek, Beleid en Overheidsmanagement aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) te Arnhem.
Rapport document