Evalueerbaarheid van beleid

03-06-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002db
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de doelen naar de drie W-vragen in de programma’s Sociaal domein en Beheer openbare ruimte voldoende evalueerbaar en is systematische monitoring zodanig georganiseerd dat optimaal kan worden geleerd van de resultaten en tijdig kan worden bijgestuurd?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de evalueerbaarheid van twee programma’s uit de begroting 2015 van de gemeente. Voor de gelegenheid is een programma gekozen uit de harde sector (programma 3, beheer openbare ruimte) en een programma uit de zachte sector (programma 11, sociaal domein). Bij het onderzoek zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders voor deze programma’s getoetst aan een eerder door de rekenkamercommissie ter beschikking gesteld beleidskader voor de evalueerbaarheid van het gemeentelijke beleid.
Rapport document