Op weg naar een beter subsidiebeleid

14-09-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002db
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wordt het BCF-subsidiebeleid door de ontvangers en de gemeente als doelmatig en doeltreffend ervaren?
Gericht op
Gemeente Den Helder
Samenvatting
De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatschappelijke organisaties is ultimo 2008 een BFC-contract afgesloten. Nadat de gemeente een aantal jaren deze benadering heeft gehanteerd in haar subsidiebeleid heeft de RKC besloten te onderzoeken hoe de gemeente en de subsidieontvangers de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan ervaren.
Rapport document