Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

13-07-2015 | Publicatie
Categorie Algemeen
Bron: BZK
Korte beschrijving
In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie)s. Deze bijeenkomsten zijn inhoudelijk voorbereid met behulp van bilaterale gesprekken met medewerkers en vertegenwoordigers van koepelorganisaties en beroepsverenigingen zoals de NVRR, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers. Zowel tijdens de voorbereidende gesprekken als tijdens de expertbijeenkomsten is gesproken over bestaande knelpunten en uitdagingen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie)s en eveneens over mogelijke oplossingsrichtingen. In deze rapportage worden de uitkomsten van deze bijeenkomsten beschreven.
Publicatie document