Uitvoering WMO in Amstelveen

01-09-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000292
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1: Vindt de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de Wmo plaats op een doelmatige en doeltreffende wijze? 2: Wordt de raad op een adequate manier over de uitvoering ingelicht zodat indien nodig bijsturing of aanvulling van de desbetreffende beleidskaders kan plaatsvinden?
Gericht op
gemeente Amstelveen
Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven voor onderzoek naar de uitvoering van de WMO in Amstelveen op het gebied van de Hulp bij het huishouden. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in enerzijds de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van Hulp bij het huishouden en anderzijds in de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij deze uitvoering.
Trefwoorden: WMO huishoudelijke hulp
Rapport document