Goed geholpen?

11-06-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b2
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de gemeente Tytsjerksteradiel aan de voorwaarden die nodig zijn om de schuldhulpverlening op een beleidsconforme en doeltreffende manier uit te kunnen voeren? Wat kan geleerd worden over de doeltreffendheid van het beleid uit een vergelijking van beide uitvoeringspraktijken?
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een doeltreffende schuldhulpverlening. De rekenkamercommissíes van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig onderzoek gedaan naar de organisatíe en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet. ln Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL).
Rapport document