Onderzoek strategisch grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel

10-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b2
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Is het strategische grondbeleid van de gemeenten doeltreffend georganiseerd om in te kunnen spelen op de dynamische financiële, politieke en maatschappelijke omgeving?
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Samenvatting
Doel van het onderzoek is te leren van de ervaringen van de laatste jaren door een vergelijking te maken van het formele grondbeleid met hoe daar in de praktijk naar wordt gehandeld. De vergelijking richt zich op de rol van de raad in deze processen (kaderstellend, toetsend) en de informatieprocessen tussen raad en college.
Rapport document