Ta de Kearn? (onderzoek naar de uitvoering collegeprogramma 2010-2014)

24-05-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b2
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de in Ta de Kearn, (het collegeprogramma 2010-2014) gestelde doelen voor 2010 en 2011 gerealiseerd?
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Samenvatting
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel de politieke termijnagenda en het collegeprogramma Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014 tot stand gekomen. Nu de tweede helft van de bestuursperiode is aangebroken, is het een goed moment te bezien in hoeverre de in het collegeprogramma beschreven doelen zijn gerealiseerd. Dit moment sluit aan bij de keuze van de gemeenteraad om in de politieke termijnagenda alleen onderwerpen voor de eerste twee jaren op te nemen.
Rapport document