Goed parkeren. Quick scan uitvoering parkeerbeleid gemeente Amstelveen

01-06-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000292
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe heeft het beleid en de uitvoering ervan zoals destijds neergelegd in de Parkeernota 2005-2010 zich verder ontwikkeld?
Gericht op
Gemeente Amstelveen
Samenvatting
Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Daarbij heeft de commissie zich vooral gericht op het transaparant maken van kosten en opbrengsten.
Rapport document