Advies Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

05-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Waar moeten PS op letten bij het instellen van de fondsstructuur zoals voorgesteld met de HFO?
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Samenvatting
Op 1 oktober 2013 dienden Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel het Statenvoorstel Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) in. Een stuk dat bij de leden van Provinciale Staten (PS) veel vragen opriep. ‘Waarom moeten we een Houdstermaatschappij voor de fondsen?’ ‘Wat zijn de gevolgen voor onze invloed?’ ‘Wat zijn de risico’s?’ Een houdstermaatschappij is een koepelorganisatie voor investeringsfondsen. Een complexe constructie voor alle betrokkenen zo bleek tijdens de behandeling. Het Statenvoorstel werd ingetrokken en beschouwd als concept-Statenvoorstel. De leden van PS vroegen de Rekenkamer Oost-Nederland te ondersteunen bij de besluitvorming.
Rapport document