Sturing en toezicht op Gemeenschappelijke Regelingen

05-11-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welke (afwegings)kaders hanteert de provincie voor de gemeenschappelijke regelingen waarbij zij betrokken is en hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan?
Gericht op
Provincie Overijssel
Samenvatting
De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In het bijzonder hebben we gekeken naar het ADT en RBT. De verkenning biedt inzicht in de keuzemogelijkheden van de Provinciale Staten bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling.
Rapport document