Smaken verschillen, onderzoek naar de betekenis van POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

07-11-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
a. In welke mate is de bijdrage van de POA’s aan het Gelderse arbeidsmarktbeleid in de periode 2011 tot mei 2014 als doeltreffend te beoordelen? b. Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie Gelderland om in de toekomst de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op regionaal niveau te stimuleren?
Gericht op
Provincie Gelderland
Samenvatting
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de bijdrage van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA’s) aan het arbeidsmarktbeleid van de provincie Gelderland. In deze nota presenteren we de bestuurlijke boodschap uit dit onderzoek. In het tweede deel van dit rapport treft u de bevindingen aan. Voordat we ingaan op de bestuurlijke boodschap, beschrijven we het arbeidsmarktbeleid en de rol die de POA’s hierin hebben.
Rapport document