Delft op de Kaart? Onderzoek bezoekersmarketing in stadsmarketing-context

17-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Delftse Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de resultaten van het Delftse beleid rond stadsmarketing in de afgelopen jaren (accent 2012-2014), met een focus op de doelgroepen bezoekers/toeristen? Komen de resultaten overeen met de benoemde te realiseren doelen? Welke conclusies kunnen getrokken worden over het vergroten van de inkomsten als het Delftse beleid wordt gelegd naast dat van andere vergelijkbare gemeenten?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De gemeente Delft voert regie op de stadsmarketing in Delft. De Delftse Rekenkamer is geïnteresseerd in het stadsmarketingbeleid. Stadsmarketing is belangrijk voor een stad die actief en vitaal wil zijn en blijven, en economische en maatschappelijke spin-off wil realiseren. Om op alle onderdelen van dit beleidsterrein succesvol te kunnen zijn, moet er door verschillende actoren op een effectieve en efficiënte wijze worden samengewerkt.
Rapport document