Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

21-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de provincie het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in opzet voldoende uitgewerkt en wordt het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen ook voldoende uitgevoerd?
Gericht op
provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Samenvatting
Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen is de laatste jaren toegenomen. Onderzocht is hoe de vier Randstedelijke provincies het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen de afgelopen periode hebben uitgewerkt en uitgevoerd.
Rapport document