Speuren naar vernieuwing

23-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is aannemelijk dat de TMI-regeling doeltreffend is geweest en wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren?
Gericht op
provincie
Samenvatting
Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland
Rapport document