Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

27-08-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000340
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. Is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het vergrote beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid (In hoeverre is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het motto “Zelf-samen-gemeente”)? 2. Wat zijn de ervaringen van de Barneveldse inwoners met de drie decentralisaties?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eerste effecten van de decentralisaties. Daartoe zijn 3000 uitnodigingen verstuurd aan inwoners van Barneveld met het verzoek een vragenlijst op internet in te vullen. Bijna 700 mensen hebben meegedaan met het onderzoek. Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in Barneveld redelijk goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen voordoen. Er is in de Barneveldse samenleving een goede basis om de decentralisaties op te vangen.
Rapport document