Vrouwenopvang

01-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de aanbevelingen van de Commissie Haanstra opgevolgd?
Gericht op
Subsidierelatie met Blijf Groep
Samenvatting
Nadat de gemeente in het voorjaar van 2012 signalen over de Stichting Opvangcentrum het Gooi ontving, heeft het college opdracht gegeven aan een onafhankelijke onderzoekscommissie (Commissie Haanstra) om een onderzoek uit te voeren naar de vrouwenopvang in de regio Gooi- en Vechtstreek. Uit dit onderzoek bleken ernstige misstanden. De Commissie Haanstra deed een aantal aanbevelingen. Nu, ruim drie jaar later, heeft de Rekenkamer Hilversum onderzocht wat er met de aanbevelingen van de Commissie Haanstra is gebeurd. De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de vrouwenopvang sterk is verbeterd. Wel kan het toezicht vanuit centrumgemeente Hilversum nog verbeterd worden.
Rapport document