Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde

04-11-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke publieke belangen liggen ten grondslag aan de risicodragende participatie door de provincies Drenthe en Groningen in GAE en op welke wijze hebben deze provincies via hun aandeelhouderschap actief invulling gegeven aan de borging van deze publieke belangen?
Gericht op
provincie Groningen
Samenvatting
De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in Groningen Airport Eelde (GAE NV). Een van de conclusies is dat de provincies Drenthe en Groningen de optimistische vooruitzichten van de directie van het vliegveld Eelde zonder veel nuancering overnemen. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing hebben de financiële gezondheid van de luchthaven niet bevorderd. Door een dunbevolkt achterland en nabije concurrenten (Schiphol) is een kostendekkende exploitatie van GAE NV volgens de Rekenkamer niet of pas op lange termijn mogelijk.
Rapport document