Naar een noordelijke kenniseconomie

06-06-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke samenstelling hebben de drie geselecteerde noordelijke kennisclusters en leiden de provinciale subsidiebijdragen aan de clusters tot het gewenste resultaat?
Gericht op
provincies Drenthe, Fryslân en Groningen
Samenvatting
Dit rapport betreft het onderzoek naar de door de drie noordelijke provincies gewenste en gesubsidieerde transitie naar een kenniseconomie. De provincies hebben hiervoor drie zogeheten clusterorganisaties opgezet voor de belangrijkste kennisgebieden in het noorden: sensortechnologie, watertechnologie en energie. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe de drie clusterorganisaties zijn georganiseerd, welk budget zij krijgen en welke positie de provincies innemen ten opzichte van deze clusterorganisaties. Ook heeft de Rekenkamer bekeken of de provinciale subsidies de gewenste resultaten opleveren. Een van de conclusies is dat er veel partijen betrokken zijn en dat er weinig zicht is op de resultaten.
Rapport document