Naar verantwoorde grondverwerving

24-09-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Om de benodigde informatie op te leveren heeft de Rekenkamer de volgende vragen beantwoord: 1. Voor welke doelen verwerft de provincie Groningen grond? 2. Welke risico’s zijn verbonden aan de grondverwerving door de provincie Groningen? 3. Hoe is de provincie Groningen met deze risico’s omgegaan? 4. Hoe is de controle door GS en PS op de grondverwerving verlopen?
Gericht op
provincie Groningen
Samenvatting
De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voert en de risico’s beheerst. De provincie Groningen heeft een sober aankoopbeleid en verwerft, evenals Drenthe, grond doelmatig (tegen marktprijzen) en neemt geen onnodig risico. De grondruiltransacties van de provincie Groningen brengen wel enig risico met zich mee. De provincie Fryslân voert een actief grondverwervingbeleid. De Rekenkamer is van mening dat dit niet doelmatig gebeurt en de nodige risico’s met zich brengt. Er wordt meer grond aangekocht dan strikt nodig is voor het verwezenlijken van de ruimtelijke doelen. Regelmatig worden boven marktconforme vergoedingen geboden.
Rapport document