Een streep door de rekening, onderzoek naar schuldhulpverlening

09-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52a8d0b21d0d8af824001d1d
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de resultaten van de schuldhulpverlening en welke succes- en faalfactoren zijn er vanuit het beleid en vanuit het perspectief van de klanten van de schuldhulpverlening (schuldenaren en schuldeisers) aan te wijzen voor een effectieve schuldhulpverlening?
Gericht op
gemeente Den Haag
Samenvatting
De rekenkamer heeft, in samenwerking met Regioplan, onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening. Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek naar klantervaringen, analyse van het beleid en de uitvoering en het inzichtelijk maken van feiten en cijfers over de schuldhulpverlening.
Rapport document