De sociaal economische vitalisering van het platteland

29-03-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Sluit de gebiedsgerichte aanpak van plattelandsontwikkeling van de provincie aan op de gesignaleerde knelpunten en wat zijn de gevolgen van deze aanpak voor de realisatie van de provinciale doelstellingen voor plattelandsontwikkeling?
Gericht op
provincie Drenthe
Samenvatting
De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke platteland. Uit het onderzoek komt naar voren dat de subsidie regelmatig niet daar terecht komt waar dit het meest nodig is. Daarnaast subsidiëren de provincies relatief weinig projecten die bedoeld zijn voor verbreding van de plattelandseconomie. Het accent ligt meer op leefbaarheid dan op het scheppen van werkgelegenheid. De rol van de bewoners(organisaties) en de gebiedsorganisaties is beperkt.
Rapport document