Inkoop bij de provincie Drenthe (eindrapport)

10-12-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de voortgang van het inkoopbeleid van de provincie is en wat is bij de provincie bekend over de resultaten. van het project.
Gericht op
provincie Drenthe
Samenvatting
De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale Staten. Het project inkoop is nader bekeken. Meer specifiek is onderzoek gedaan naar of de modernisering van de inkoop op koers ligt en of de provincie zicht heeft op de resultaten. De Noordelijke Rekenkamer is positief over een aantal maatregelen die de provincie heeft ingezet. De Rekenkamer acht het echter niet waarschijnlijk dat de huidige praktijk leidt tot een meer doelmatige inkoop. De Rekenkamer beveelt aan om de inkoopfunctie verder te professionaliseren.
Rapport document