Mobiliteit in Noord-Nederland - Fryslan

13-11-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In welke mate is het mobiliteitsbeleid van de provincie en de uitvoering daarvan doelmatig en doeltreffend.
Gericht op
provincie Fryslân
Samenvatting
De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zowel de provincie Drenthe, als Fryslân en Groningen meer de regie zouden kunnen voeren op het verkeer en vervoer. Aan de andere kant heeft de Rekenkamer waardering voor het integrale kader waarin de drie provincies het mobiliteitsbeleid plaatsen. Per provincie benoemt de Noordelijke Rekenkamer positieve elementen in het gevoerde beleid maar plaatst kanttekeningen bij andere elementen van het gevoerde beleid. De algemene conclusie is dat doeltreffendheid en doelmatigheid niet kunnen worden vastgesteld.
Rapport document