Europese subsidies in Zeeland

25-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Zeeland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe verhouden de Europese projecten zich tot het provinciaal beleid.
Gericht op
overheidsinstantie
Samenvatting
In dit rapport beschrijft de Rekenkamer op welke wijze Europese gelden worden verworven, welke fondsen en programma’s daarmee gemoeid zijn. Ook wordt bezien hoe de Europese projecten zich verhouden tot het provinciaal beleid.
Rapport document