Sociaal culturele voorziening Soesterberg: besluitvorming onder de loep

09-04-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Het onderzoek diende de volgende vragen te beantwoorden: - Hoe is het proces van planontwikkeling en besluitvorming verlopen ten aanzien van de SCV, met daarbij het accent op de informatievoorziening aan de raad? - Wat waren de gehanteerde uitgangspunten bij de plannen voor de locaties Evenemententerrein en Marechausseekazerne? - Hoe hard/robuust waren de gebruikte aannames en gemaakte afspraken?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
De gemeenteraad van Soest heeft eind 2013 besloten een nieuwe Sociaal Culturele Voorziening (SCV) te ontwikkelen op het evenemententerrein in Soesterberg. De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het voor de gemeenteraad inzichtelijk maken van de robuustheid van de plannen voor een SCV in Soesterberg. Het gaat om de vraag of dit project ten tijde van de besluitvorming door de raad vanuit het perspectief van investeringen en exploitatie als financieel haalbaar was te bestempelen. Een tweede doel van het onderzoek was het maken van een reconstructie en analyse van de besluitvorming over het project SCV.
Rapport document